Otvor si druhý pilier bez Agenta online

Kontaktujte nás

Ozvite sa nám, radi Vám poradíme.

Neváhajte nás kontaktovať

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo nejasností nás prosím kontaktujte mailom, alebo telefonicky.

V prípade záujmu alebo potreby sa vieme s Vami stretnúť osobne v našej kancelácii vo  vopred dohodnutom termíne.

KONTAKT:

DÔCHODKOVÁ PORADŇA
Dunajská 8,811 08 Bratislava

info@dochodkovaporadna.sk
+421 918 817 256

Často kladené otázky

Podľa typu štúdia, dosiahnutého stupňa vzdelania, brannej povinnosti a pracovného/služobného pomeru :

 • Občiansky preukaz
 • Vysvedčenie z posledného ročníka ZDŠ/ZŠ
 •  Vysvedčenie z prvého a druhého ročníka strednej školy
 • Učebnú zmluvu (absolventi SOU)
 • Výučný list
 •  Maturitné vysvedčenie
 • Doklad o pomaturitnom štúdiu
 • Potvrdenie o dobe štúdia (pri neukončenom štúdiu)
 • Vysokoškolský diplom
 • Vojenskú knižku 
 • Pracovné zmluvy
 • Platové dekréty
 • Doklady preukazujúce zamestnanie v cudzine

Dôchodková analýza je vypracovaná v závislosti od obtiažnosti prípadu. Pri dodaní všetkých relevantných dokumentov a podkladov maximálne do 60 dní.

Platnosť zákona od 1.1.2023
(u tých ktorí spĺňajú podmienky aj spätne)

Základné podmienky

 • 40 odpracovaných rokov (doby dôchodkového poistenia)
 • výška priznaného dôchodku je minimálne 1,6 násobku životného minima

Do 40 odpracovaných rokov (doby dôchodkového poistenia) 

sa započítava obdobie :

 • učebného pomeru po skončení povinnej školskej dochádzky uzatvoreného na základe Učebnej zmluvy, (ktorý sa začal do školského roku 1984/85) 


sa nezapočítava obdobie
(pred 1.1.2004)
:

 • nezamestnanosti
 • odborného a politického štúdia
 • učebného pomeru ktorý sa začal od školského roku 1985/86
 • štúdia

sa nezapočítava obdobie (po 31. decembri 2003) :

 • evidencie uchádzačov o prácu
 • prípravy na povolanie na strednej škole
 • prípravy na povolanie na vysokej škole
 • Ak ste odpracovali (boli ste dôchodkovo poistený) najmenej 15 rokov

 • Dovŕšili ste dôchodkový vek (pre ročníky 1966 – 64 rokov, od ročníka 1967 naviazaný na strednú dĺžku dožitia každoročne zverejňovanú Štatistickým úradom SR)
 • ak ste odpracovali (boli ste dôchodkovo poistený) najmenej 15 rokov

 • chýbajú Vám najviac 2 roky do dôchodkového veku (pre ročníky 1966 – 64 rokov, od ročníka 1967 naviazaný na strednú dĺžku dožitia každoročne zverejňovanú Štatistickým úradom SR)  

Nárok na invalidný dôchodok má spravidla občan :

 • je invalidný
 • pred vznikom invalidity dosiahol požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia

   

(Podľa veku od 1 do 15 rokov)

 • nespĺňa podmienky  nároku na starobný dôchodok, nepoberá predčasný
   

Invalidný dôchodok

 • čiastočná invalidita (percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 40 % do 70 %)
 • plná invalidita  (percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 %)

Partneri

Mám záujem o

Vyplnte náš formulár a čoskoro Vás budeme kontaktovať.

V prípade otázok a nejasností nás neváhajte kontaktovať na