Otvor si druhý pilier bez Agenta online

Vybavte si pekný dôchodok bez stresu.

Pomôžeme Vám zabezpečiť si budúcnosť. Vieme, že plánovanie dôchodku môže byť komplikované a stresujúce, preto sme tu, aby sme Vám pomohli získať prehľad o Vašich možnostiach a zabezpečili Vám najlepšie možné podmienky pre Váš dôchodok.

Ing. Igor Horváth, MBA

Horvath

Novinky

Dôchodková poradňa v médiách

Prehrať video
flak

Kto sme

O dôchodkovej poradni

Sme tu pre Vás, aby sme Vám umožnili získať finančnú istotu, ktorú si zaslúžite. Zverte svoju cestu k bezstarostnej budúcnosti do našich rúk a urobte prvý krok už dnes.

Pripravíme Vám expertízny dokument (Dôchodkovú analýzu) obsahujúci Vaše aktuálne ale aj predikované dôchodkové nároky zahřňajúci variantné výpočty a alternatívy.

Pomôžeme Vám

Prečo služby dôchodkovej poradne.

dochodkove-naroky@3x

Plná výška dôchodkových nárokov

Veľa ľudí nevie, že existujú spôsoby, ako si zabezpečiť plnú výšku dôchodku. Naši odborníci Vám ukážu, ako môžete získať najvyššiu možnú sumu dôchodku v súlade s platnými pravidlami a zákonmi.

sporkasa@3x

Prevencia pred nízkym dôchodkom

Mnohí ľudia čelia riziku nízkeho dôchodku, keďže nemajú dostatok informácií o tom, ako si zabezpečiť primeranú výšku dôchodku. Naši odborníci Vám pomôžu identifikovať a vyriešiť potenciálne problémy, ktoré by mohli ovplyvniť Vašu dôchodkovú dávku v budúcnosti.

kontrola-dokumentov@3x

Profesionálna kontrola dokumentov

Pri zabezpečovaní Vašich dôchodkových nárokov je dôležité mať správne a kompletné dokumenty. S našou službou dôchodkovej poradne sa o to nemusíte starať sami. Naši odborníci sú tu, aby Vám pomohli zozbierať, skontrolovať a spracovať všetky potrebné dokumenty, aby ste mohli získať svoje dôchodkové nároky bez problémov a oneskorení.

graf@3x

Kontrola odvodov od zamestnávateľov

Máte istotu, že Vaši zamestnávatelia odvádzali Vaše dôchodkové príspevky v správnej výške a včas? Pomôžeme Vám zistiť, či sú odvody od zamestnávateľov v poriadku a v súlade so zákonom.

Ponuka

Vyberte si balíček

Získajte kontrolu nad svojou budúcnosťou ešte dnes!

„Pre Istotu“

Odporúčaný produkt pre klienta s minimálne 15 rokmi dôchodkového poistenia, ktorý mu dá istotu že jeho účet dôchodkového poistenia obsahuje správne a úplné informácie o jeho štúdiu a pracovnom pomere.

„Pre Oddych“ 

Odporúčaný produkt pre klientov 55 +,  ktorí aktuálne zvažujú možný odchod do dôchodku a potrebujú mať prehľad o tom, aká bude predpokladaná výška ich dôchodku, či bude pre nich naďalej vhodné a výhodné pracovať alebo pracovať a poberať dôchodok.

Pre Istotu

Balíček
240 s DPH
 • Vstupná analýza dotazníka
 • Úvodný kontakt s klientom
 • Zaslanie predbežného zoznamu dokladov k doplneniu
 • Vyžiadanie Informácii o stave dôchodkového účtu klienta
 • Podrobná analýza dôchodkového účtu poistenca
 • Návrhy na získanie a doplnenie úplných údajov klienta
 • Kontrola doplnených dokumentov
 • Variantné výpočty rôznych alternatív doby odchodu do dôchodku
 • Záverečná kontrola a zaslanie správy s odporúčaniami

Pre Oddych

Balíček
360 S DPH
 • Vstupná analýza dotazníka
 • Úvodný kontakt s klientom
 • Zaslanie predbežného zoznamu dokladov k doplneniu
 • Vyžiadanie Informácii o stave dôchodkového účtu klienta
 • Podrobná analýza dôchodkového účtu poistenca
 • Návrhy na získanie a doplnenie úplných údajov klienta
 • Kontrola doplnených dokumentov
 • Variantné výpočty rôznych alternatív doby odchodu do dôchodku
 • Záverečná kontrola a zaslanie správy s odporúčaniami

Povedali o nás

Spokojní zákazníci

Prehrať video
flak

Často kladené otázky

Podľa typu štúdia, dosiahnutého stupňa vzdelania, brannej povinnosti a pracovného/služobného pomeru :

 • Občiansky preukaz
 • Vysvedčenie z posledného ročníka ZDŠ/ZŠ
 •  Vysvedčenie z prvého a druhého ročníka strednej školy
 • Učebnú zmluvu (absolventi SOU)
 • Výučný list
 •  Maturitné vysvedčenie
 • Doklad o pomaturitnom štúdiu
 • Potvrdenie o dobe štúdia (pri neukončenom štúdiu)
 • Vysokoškolský diplom
 • Vojenskú knižku 
 • Pracovné zmluvy
 • Platové dekréty
 • Doklady preukazujúce zamestnanie v cudzine

Dôchodková analýza je vypracovaná v závislosti od obtiažnosti prípadu. Pri dodaní všetkých relevantných dokumentov a podkladov maximálne do 60 dní.

Platnosť zákona od 1.1.2023
(u tých ktorí spĺňajú podmienky aj spätne)

Základné podmienky

 • 40 odpracovaných rokov (doby dôchodkového poistenia)
 • výška priznaného dôchodku je minimálne 1,6 násobku životného minima

   

 • Ak ste odpracovali (boli ste dôchodkovo poistený) najmenej 15 rokov

 • Dovŕšili ste dôchodkový vek (pre ročníky 1966 – 64 rokov, od ročníka 1967 naviazaný na strednú dĺžku dožitia každoročne zverejňovanú Štatistickým úradom SR)
 • ak ste odpracovali (boli ste dôchodkovo poistený) najmenej 15 rokov

 • chýbajú Vám najviac 2 roky do dôchodkového veku (pre ročníky 1966 – 64 rokov, od ročníka 1967 naviazaný na strednú dĺžku dožitia každoročne zverejňovanú Štatistickým úradom SR)  

Nárok na invalidný dôchodok má spravidla občan :

 • je invalidný
 • pred vznikom invalidity dosiahol požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia

   

(Podľa veku od 1 do 15 rokov)

 • nespĺňa podmienky  nároku na starobný dôchodok, nepoberá predčasný
   

Invalidný dôchodok

 • čiastočná invalidita (percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 40 % do 70 %)
 • plná invalidita  (percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 %)

Mám záujem o

Vyplnte náš formulár a čoskoro Vás budeme kontaktovať.

V prípade otázok a nejasností nás neváhajte kontaktovať na