Otvor si druhý pilier bez Agenta online

Ako to prebieha ?

Proces

V celom procese získania potrebných dokladov pre priznanie Vašich dôchodkových nárokov Vám vieme poskytnýť asistenciu (mailom, telefonicky) a poskytnúť Vám jednoduchý návod na správny postup. To, čo nám umožňuje legislatíva a aktuálne inštitucionálne pravidlá urobíme a pripravíme za Vás tak, aby sme to spolu zvládli čo najľahšie a najrýchlejšie.  

1.

Vyplňte objednávku

Vyplňte objednávku na Dôchodkovú analýzu a objednajte si balíček, o ktorý máte záujem.

Objednávku zobrazíte kliknutím na tlačidlo „Mám záujem“.

2.

Vstupná analýza - úvodný kontakt s klientom

Na Váš email doručíme Dotazník na časový priebeh Vášho vzdelania a pracovných činností. Vyplnený nám ho odošlete elektronicky na info@dochodkovaporadna.sk . Údaje v dotazníku nemusia byť presné, sú len orientačné a slúžia k prvotnej základnej diagnostike dôb vášho dôchodkového poistenia (štúdium, pracovný pomer).

3.

Úhrada služby

Po obdržaní objednávky a vyplneného dotazníka Vás skontaktujeme za účelom úhrady ceny služby, ktorú ste si objednali.

1.  V prípade balíčku podľa výberu budeme požadovať uhradiť 50% ceny služby pred zhotovením dôchodkovej analýzy a zvyšok po doručení služby.

2.  V prípade darčekového poukazu podľa výberu:  100% ceny po jeho objednaní. Až po zrealizovaní úhrady Vám bude doručený certifikát darčekového poukazu.

 

4.a

Podklady od Sociálnej poisťovne
- cez elektronický prístup

Elektronický účet poistenca EÚP

Pre účely rýchlej a efektívnej komunikácie s Dôchodkovou poradňou,  si prosím zriaďte v Sociálnej poisťovni Elektronický účet poistenca, čím získate okamžitý prístup k informáciám o stave Vášho Individuálneho účtu poistenca a možnosť ich tlače alebo exportu do pdf.

 
Na zriadenie EÚP Vám odporúčame vyplniť Žiadosť o zriadenie EÚP  a navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne (najlepšie podľa Vášho trvalého bydliska – zoznam pobočiek)
 

Po jeho zriadení si ho otvoríte, vylačíte alebo stiahnete následovné dokumenty :

 

(nájdete v ľavej časti obrazovky: Dôchodkové poistenie / Príprava na dôchodok/ )
 
  • Sprievodná Informácia,
  • Neevidované obdobia,
  • Evidované obdobia,
  • Prehľad zamestnávateľov,
  • Vysvetlivky
 
Tieto dokumenty následne zašlete mailom, poštou alebo osobne do Dôchodkovej poradne.

4.b

Podklady zo Sociálnej poisťovne
- cez žiadosť telefonicky alebo na pobočke

1) Informácia o stave individuálneho účtu poistenca
– do roku 2003

2) Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca
od roku 2004 po súčasnosť

Zrýchlený postup
Uvedené dokumenty vyžiadame na základe Vášho Splnomocnenia ktoré obdržíte po potvrdení objednávky
a následne nám ho pošlete naskenované (vyplnené a podpísané) elektronicky e-mailom, mobilom alebo poštou na našu adresu, prípadne donesiete osobne na základe dohodnutého termínu.
Na základe Vášho splnomocnenia vyžiadame zo Sociálnej poisťovne (vo Vašom mene) Informácie o 
stave Vašich  účtov poistenca, ktoré Vám budú doručené poštou do 60 dní na adresu trvalého bydliska.“
 
Zdĺhavejší postup
V prípade, že chcete sami požiadať o Informácie o stave Vašich účtov poistenca môžete aj osobne na telefónnom čísle Sociálnej poisťovne 0800 123 123, pričom pri Informácii o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca, treba požiadať o informáciu
od roku 2004 až po súčasnosť.
Ak preferujete osobný kontakt, je potrebné navštíviť okresnú pobočku sociálnej poisťovne príslušnej Vášmu trvalému bydlisku,
 
Tieto dokumenty následne zašlete mailom, poštou alebo osobne do Dôchodkovej poradne.

5.

Zaslanie informácií od Sociálnej Poisťovne

Po obdržaní základných a nevyhnutných dokumentov pre dôchodkovú analýzu :

a) Informácie o stave individuálneho účtu poistenca – do roku 2003
a
b) Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca – od roku 2004 až po súčasnosť

ich prosím naskenujte a zašlite nám elektronicky, mobilom alebo kópie poštou,
prípadne donesiete osobne na základe dohodnutého termínu.

6.

Elektronický účet poistenca EÚP

Pre účely rýchlej a efektívnej komunikácie so sociálnou poisťovňou si zriadite Elektronický účet poistenca EÚP.

Na zriadenie Elektronického účtu poistenca EÚP Vám odporúčame vyplniť Žiadosť o zriadenie EUP a návštíviť pobočku Sociálnej poisťovňe (najlepšie podľa Vášho trvalého bydliska zoznam.)

Po jeho zriadení nám môžete zaslať elektronicky Vašu Informáciu o zmenách individuálneho účtu poistenca – od roku 2004 po súčasnosť,
ktorá bude spolu s Informáciu o stave individuálneho účtu poistenca zaslanou zo Sociálnej poisťovne – do 60 dní (dáta do roku 2003 nie sú v elektronickej podobe) slúžiť k dôchodkovej analýze.

5.

Analýza a vybavenie dôchodku

Na základe tejto podrobnej analýzy Vás poinformujeme, čo je potrebné doplniť a doložiť (ak sa našli prípadné “biele miesta” t.j. chýbajúce doby štúdia a zamestnaní) tak, aby bol Váš Individuálny účet poistenca čo najúplnejší a obsahoval všetky doby relevantné pre účely priznania dôchodku

Nami navrhovaný postup Vám dá istotu, že máte poriadok a systém vo svojich dokumentoch a záznamoch, ktoré sú prekontrolované a kompletné.

6.

Odchod do dôchodku

Variantné výpočty rôznych alternatív doby  odchodu do dôchodku.

Jedná sa záverečný návrh, ktorý obsahuje správa pri balíčku „Pre oddych“, z ktorej sa budete môcť správne a výhodne rozhodnúť či a kedy ísť do dôchodku.

Vďaka nám získate dôchodok v čo najvyšej možnej výške a v najkratšom možnom čase !

Mám záujem o

Vyplnte náš formulár a čoskoro Vás budeme kontaktovať.

V prípade otázok a nejasností nás neváhajte kontaktovať na